Bergen Jazzforum av avhengige av frivillige for å få gjennomført vårt spennende konsertprogram, og vi vil gjerne ha deg med oss!

Her finner du informasjon om å være frivillig hos oss, og nedenfor kan du melde din interesse ved å fylle ut skjemaet under.

Som frivillig får du:
– Gratis inngang på alle BJFs konserter
– Frivilligfester
– Tilbud om billig overnatting på Finsejazz
– Medlemsrabatt på Nattjazz-billetter
– Rabatter i Sardinen under jazzkonserter
– Masse nye venner!

Som frivillig må du:
Være medlem i Bergen Jazzforum. Frivillige får 80% rabatt på medlemskapet, og betaler altså bare 50 kroner. Som frivillig i Bergen Jazzforum forplikter du deg til å stille opp på ca. fire vakter per sesong.

Hvor og når
Hovedarenaen vår er Sardinen på USF Verftet. Konsertene våre arrangeres som regel på fredager med konsertstart kl 21:00. I tillegg arrangerer vi høyfjellsjazzfestivalen Finsejazz i slutten av januar. Vi arrangerer også våre populære familiekonserter Bajazz en søndag i måneden og Bajazzfestivalen i september.

Frivilligroller
De frivillige spiller en svært viktig rolle både for promotering, forarbeid og avvikling av konsertene til Bergen Jazzforum. Under vil vi forsøke å gi svar på hvordan frivilligteamene i BJF er organisert og hvem som gjør hva.

Arrangementsansvarlig
Arrangementsansvarlig er som hovedregel en i styret, altså en erfaren frivillig i Bergen Jazzforum. Arrangementsansvarlig har det overordnede ansvaret i forbindelse med konsertavviklingen.

Vaktlagsleder
Vaktlagsleder er de frivillige vaktenes nærmeste leder, og er den som holder oversikt og fordeler frivillige vakter på oppgavene som må gjøres. Det er også vaktlagslederen som sender sms og minner om at du skal jobbe, og det er vaktlagslederen som skal informeres om at du har byttet en vakt og heller skal jobb en annen dag. Arbeidsdagen er først over når vaktlagslederen har sagt seg fornøyd med oppryddingen.

Musikeransvarlig
Musikeransvarlig har som oppgave å ivareta musikerne fra førstemann kommer og til sistemann har dratt igjen. Fornøyde musikere er veldig viktig for Bergen Jazzforums gode navn og rykte, derfor må MA være en erfaren frivillig. MA henter artistene på Flesland eller togstasjon, slipper dem av på hotellet, og gir beskjed om tidspunkter for lydprøve, middag og spilletider. Etter konserten sørger hun for at bandet kommer seg tilbake til hotellet, og gir beskjed om når alle må være klare for transport videre neste dag. Dagen derpå møter hun musikerne på hotellet og frakter dem til flyplassen eller stasjonen.

Plakatgjeng
Som navnet tilsier er plakatgjengen BJFs distribusjonskanal. Plakatgjengen sørger for å spre info-materiell rundt omkring i Bergensområdet. Som medlem av plakatgjengen står du litt utenfor det sosiale fellesskapet, men til gjengjeld har du alltid fri på konsertkveldene. Rapporterer direkte til administrasjonen.

Vaktlag
Alle utenom plakatgjengen kalles frivillige vakter og er fordelt på faste vaktlag. På den måten blir du kjent med dem du jobber sammen med, noe som er viktig for det sosiale miljøet. Hvert vaktlag har en vaktlagsleder som fungerer som din nærmeste leder. Oppgavene til vaktene er svært varierte, fra rigging, billettsalg, informasjon, sikkerhet og ikke minst: Å være vårt blide ansikt utad som sørger for at både publikum og musikere føler seg hjertelig velkommen!

Meld din interesse for å være frivillig ved å fylle ut feltene under: