ÅRSMØTE 2023

Sted: Møterom – Jazzkontoret (3. etg, inngang D, under klokken), USF Verftet 

Dato: 09.05.2023
Tid: 20:00 – 21:00

Møte/talerett: Medlemmer av Bergen Jazzforum  Stemmeberettigede er alle som har betalt medlemskontingent for våren 2022

Saksliste
1) Valg av møteleder og to referenter som også skal underskrive protokoll
2) Godkjenning av innkalling og sakspapirer
3) Behandling av styrets årsberetning
4) Behandling av foreningens regnskap og revisors beretning
5) Behandling av innkomne forslag
6) Valg av styremedlemmer
7) Valg av styreleder fra styrets medlemmer hvis vervet er til valg
8) Valg av valgkomité
9) Valg av revisor

For å kunne ha stemmerett ved Årsmøtet må man ha betalt medlemskap for inneværende semester før 25. april. https://bergenjazzforum.no/bli-medlem/

Spørsmål eller saker til årsmøtet sendes til: kontakt@bergenjazzforum.no

Foto: Jarle H. Moe