Årsmøte i Bergen Jazzforum 14. mai 2020

Årsmøtet i Bergen Jazzforum er lagt til torsdag 14. mai kl. 20:00, vil trolig bli avholdt digitalt eller på våre kontoret på USF Verftet (Inngang D, under klokken). Det digitale møtestedet vil bli gjort kjent her.

Saksliste
1) Valg av møteleder og to referenter som også skal underskrive protokoll

2) Godkjenning av innkalling og sakspapirer

3) Behandling av styrets årsberetning

4) Behandling av foreningens regnskap og revisors beretning

5) Behandling av innkomne forslag

6) Valg av styremedlemmer

7) Valg av styreleder fra styrets medlemmer hvis vervet er til valg

8) Valg av valgkomité

9) Valg av revisor

For å kunne ha stemmerett ved Årsmøtet må man ha betalt medlemskap for inneværende semester før 14. mai. https://bergenjazzforum.no/bli-medlem/

Vedlegg: Sakspapirer

LENKE TIL DIGITAL MØTELOKALE (ZOOM)

Meeting ID: 828 7790 2808
Passord: jazza

Spørsmål? Send e-post til: kontakt@bergenjazzforum.no