Årsmøte i Bergen Jazzforum 27. april 2021

Årsmøtet i Bergen Jazzforum er lagt til tirsdag 27. april kl. 19:00, og vil bli gjennomført digitalt. Sakspapirer er tilgjengelig her.

Møtet vil foregå digitalt her: whereby.com/bergenjazzforum

Saksliste
1) Valg av møteleder og to referenter som også skal underskrive protokoll

2) Godkjenning av innkalling og sakspapirer

3) Behandling av styrets årsberetning

4) Behandling av foreningens regnskap og revisors beretning

5) Behandling av innkomne forslag

6) Valg av styremedlemmer

7) Valg av styreleder fra styrets medlemmer hvis vervet er til valg

8) Valg av valgkomité

9) Valg av revisor

SAKSPAPIRER ER TILGJENGELIG HER

For å kunne ha stemmerett ved Årsmøtet må man ha betalt medlemskap for inneværende semester før 27. april. https://bergenjazzforum.no/bli-medlem/

Spørsmål? Send e-post til: kontakt@bergenjazzforum.no

Foto: Jarle H. Moe