Bilder fra Rune Your Day 13. november på Stranges Stiftelse