Bilder fra Stick Men på USF Sardinen 9.oktober 2015

Foto: David Kjetland

Foto: David Kjetland

Foto: David Kjetland

Foto: David Kjetland

Foto: David Kjetland

Foto: David Kjetland

Foto: Øyvind Toft

Foto: Øyvind Toft

Foto: Øyvind Toft

Foto: Øyvind Toft

Foto: Øyvind Toft

Foto: Øyvind Toft