GIG: ERLEND SLETTEVOLL

Griegakademiets Jazzstudenter i samarbeid med profesjonelle.

To sundagar i semesteret arrangerer Bergen Jazzforum og Vestnorsk Jazzsenter matinèkonsert i Sardinen USF. Prosjektet er eit samarbeid med Jazzlina ved Griegakademiet og søkjer fremje utvikling, læring og inspirasjon hjå jazzens unge utøvarar.