LESTER BOWIE & BRAZZ BROTHERS

LESTER BOWIE trompet JAN MAGNE FØRDE trompet JARLE FØRDE trompet HELGE FØRDE trombonium RUNAR TAFJORD valthorn STEIN ERIK TAFJORD trombone EGIL JOHANSEN trommer