JAZZOUT: MATS EILERTSEN TRIO

Grenselaus musikk med entusiasme, driv og humor

MATS EILERTSEN bass HARMEN FRAANJE piano THOMAS STRØNEN trommer

Mats Eilertsen er ein travel mann. Forutan å halda bassplassen hjå Tord Gustavsen har han fleire prosjekt under eige namn. Bandet deler kjærleiken til grenselaus musikk med entusiasme, trøkk og glimt i auga. Det er vanskeleg å setja fingen på kortid komposisjonane blir improvisasjon, men uansett: gnistane fyk når dei kjem i gong, enten det no er lyriske passasjar eller intenst samspel. Harmen Fraanje er mellom dei fremste pianistane i Nederland og er i ferd med å skapa eit eige namn internasjonalt, medan vår eigen Thomas Strønen har bakgrunn frå mellom anna Humcrush, Food og Maria Kannegaard. 

Mats Eilertsen Trio sin heimeside

Mats Eilertsen Trio på Youtube

Mats Eilertsen Trio på Soundcloud