SIDSEL ENDRESEN JAZZ SESSION

SIDSEL ENDRESEN vokal JAN BANG sampling, live re-mix HÅKON KORNSTAD saksofon STÅLE STORLØKKEN keyboards THOMAS STRØNEN trommer

«Sidsel Endresen is Europe’s most innovative jazz-singer. Her voice is pure magic.» Uri Steinmetzger/ JAZZ ZEITUNG

Norges jazzdronning har fått frie tøyler denne kvelden, og har invitert med seg en rekke av sine mest populære samarbeidspartnere. Kvelden vil by på Endresen i både solo-, duo- og trioformat, og flere av hennes ferskeste prosjekter vil bli presentert. Endresen er en institusjon i norsk musikkliv, og utmerker seg med en sjelden evne til å finne nye måter å bruke stemmen på; fra det magisk, skjøre og vakre via kraftfulle groovy toner til fantasifulle lydbilder du ikke kan høre noe annet sted.