UNCOMMON DEITIES

Vokaldronninga møter Punkt

SIDSEL ENDRESEN vokal JAN BANG live sampling ERIK HONORÉ live sampling

I utgangspunktet eit konsertprosjekt og plate frå Punktfestivalen der mellom anna David Sylvian bidrar. I dag eit startpunkt med tekst- og musikkfragment frå plata, men med stor vekt på vidare utforsking. Sidsel Endresen er som nyfeira sekstiåring meir vital enn nokon gong, og heldt posisjonen som vår fremste vokalkunstnar innanfor improvisert musikk.
Herrene Bang og Honoré er, forutan å administrera Punktfestivalen, anerkjende produsentar og musikarar, og har spesielt gjort livesampling til ei kunstart.