Årsmøte i Bergen Jazzforum 2017 avholdes mandag 24.4

Årsmøtet i Bergen Jazzforum er lagt til 24.4 kl 21:00 på våre kontoret på USF Verftet.

Saksliste
1) Valg av møteleder og to referenter som også skal underskrive protokoll

2) Godkjenning av innkalling og sakspapirer

3) Behandling av styrets årsberetning

4) Behandling av foreningens regnskap og revisors beretning

5) Behandling av innkomne forslag.
Ingen innkomne forslag.

6) Valg av styremedlemmer

7) Valg av styreleder fra styrets medlemmer hvis vervet er til valg

8) Valg av revisor

9) Valg av valgkomité

Vedlegg:
Innkalling og saksliste
Styrets årsberetning
Regnskap 2016
Revisors beretning
Valgkomités innstilling
Vedtekter Bergen Jazzforum (vedtatt 2004)

Protokoll fra møtet.