Årsmøte i Bergen Jazzforum 2019

Årsmøtet i Bergen Jazzforum er lagt til mandag 29. april kl. 20:00 på våre kontoret på USF Verftet (Inngang D, under klokken).

Saksliste
1) Valg av møteleder og to referenter som også skal underskrive protokoll

2) Godkjenning av innkalling og sakspapirer

3) Behandling av styrets årsberetning

4) Behandling av foreningens regnskap og revisors beretning

5) Behandling av innkomne forslag

6) Valg av styremedlemmer

7) Valg av styreleder fra styrets medlemmer hvis vervet er til valg

8) Valg av valgkomité

9) Valg av revisor

Vedlegg:
Innkalling og saksliste

Årsrapport 2018

Regnskap 2018

Revisors beretning 2018

Valgkomiteens innstilling

Vedtekter Bergen Jazzforum (vedtatt 2004)