BAJAZZ: EKORNES I 100

100 land 100 instrument

Når Kenneth Ekornes speler ser han heile tida for seg forskjellige landskap som han former til lyd og oppleving av rom, klang, rytmer og natur. Mellom anna hentar han inspirasjon – og samlar instrument – frå Brasil, Afrika, India og Noreg, og har dei siste 20 åra spelt i meir enn 50 land. Ver budd på dansing, samspel med publikum og masse energi.

Bajazz er Bergen Jazzforum sin konsertserie myntet på barn og barnefamilier. Målgruppen er fra spedbarn til 10 år, og har som intensjon å tilby opplevelser noe utenom den masseeksponerte barneunderholdningen og fremme tidlig rekruttering til musikkfeltet. Musikerne er profesjonelle og vektlegger en åpen og musikalsk kommunikasjon med barnet. Bajazz er en idealistisk ikke-kommersiell virksomhet drevet av Bergen Jazzforum.