BAJAZZ: ELEFANTASI

STEIN URHEIM gitar ANDERS BITUSTØYL bass ØYVIND SKARBØ trommer

Gjengen bak ELEFANTASI er velkjent og velrenomert i det lokale musikklivet, så vel som det internasjonale. De har medvirket i konstellasjoner som Mari & Stein, Karin Park, 1982 og BMX. Sammen skal trioen ved hjelp av et mikroskop (!) og sine respektive instrumenter presentere sine barnslige versjoner og tolkninger av Don Cherry. Hvordan dette skal gjøres blir en godt bevart hemmelighet til 11 desember.

Bajazz er Bergen Jazzforum sin konsertserie myntet på barn og barnefamilier. Målgruppen er fra spedbarn til 10 år, og har som intensjon å tilby opplevelser noe utenom den masseeksponerte barneunderholdningen og fremme tidlig rekruttering til musikkfeltet. Musikerne er profesjonelle og vektlegger en åpen og musikalsk kommunikasjon med barnet, Bajazz er en idealistisk ikke-kommersiell virksomhet drevet av Bergen Jazzforum. Billettprisene ligger på et konsekvelnt lavt nivå og koster 50,- for voksne og barn. Barn under 2 år kommer gratis inn.