BILDER FRA BOBO STENSON TRIO, 9. september USF Sardinen

ALLE FOTO RAGNAR BØE