GIG: DAG ARNESEN

Elever i samarbeid med profesjonelle

GIGakademiet vart starta opp hausten 2010 som eit prosjektsamarbeid mellom Griegakademiet si jazzlinje og Vestnorsk Jazzsenter, der jazzstudentar frå Griegakademiet får anledning til å samarbeide med profesjonelle musikarar. Denne gongen er det Dag Arnesen som nyttar høvet til å spele med dei unge og lovande jazzmusikarane.