GIG: MIKE WESTBROOK

Griegakademiets Jazzstudenter i samarbeid med profesjonelle.

To sundagar i semesteret arrangerer Bergen Jazzforum og Vestnorsk Jazzsenter matinèkonsert i Sardinen USF. Prosjektet er eit samarbeid med Jazzlina ved Griegakademiet og søkjer fremje utvikling, læring og inspirasjon hjå jazzens unge utøvarar. Denne sundagen er det Mike Westbrook som skal leia eit storensemble med alle våre lokale jazzstudentar gjennom sin eigen musikk. Mike Westbrook reknast som ein av dei leiande europeiske jazzkomponistane og har fleire gonger gjesta Bergen med sine band. Musikken hans er grenseoverskridande, og blander gjerne tradisjonell jazz med meir ukonvensjonelle og eksperimentelle musikkuttrykk. Ei spannande uke for studentane vert krona med ein spannande konsert for oss alle.

To sundagar i semesteret arrangerer Bergen Jazzforum og Vestnorsk Jazzsenter matinèkonsert i Sardinen USF. Prosjektet er eit samarbeid med Jazzlina ved Griegakademiet og søkjer fremje utvikling, læring og inspirasjon hjå jazzens unge utøvarar.