JAZZOUT: MARC DUCRET

Improvisatørfantomet Marc Ducret har satt seg føre å laga musikk inspirert av Vladimir Nabakov. Undervegs har prosjektet involvert tre ulike band, og har etterkvart gjeve Ducret eit høve til å velje mange tilnærmingar når han no kjem heilt åleine.
Soloimprovisasjon betyr kvikkare skift og meir spontanitet frå ein etterkvart legendarisk franskmann.