Årsmøte i Bergen Jazzforum 2018

Årsmøtet i Bergen Jazzforum er lagt til mandag 23. april kl. 20:00 på våre kontoret på USF Verftet.

Saksliste
1) Valg av møteleder og to referenter som også skal underskrive protokoll

2) Godkjenning av innkalling og sakspapirer

3) Behandling av styrets årsberetning

4) Behandling av foreningens regnskap og revisors beretning

5) Behandling av innkomne forslag

6) Valg av styremedlemmer

7) Valg av styreleder fra styrets medlemmer hvis vervet er til valg

8) Valg av valgkomité

Vedlegg:
Innkalling og saksliste

Årsrapport 2017

Regnskap 2017

Valgkomités innstilling 

Revisors beretning 2017

Vedtekter Bergen Jazzforum (vedtatt 2004)

Protokoll fra årsmøtet